Regler – High Adventure höghöjdsbana

Här hittar du samtliga regler för deltagare och personer som vistas på och vid höghöjdsbanan. Alla regler måste följas för att vi ska kunna garantera deltagarnas säkerhet.

Vem HAR tillgång till banorna:

 • Man måste ha fyllt 12 år och vara minst 150 cm lång för att få klättra. Ungdomar mellan 12- 14 år får klättra den gröna och blå banan.
 • Vuxna över 15 år och 160 cm får klättra alla banor.
 • Alla under 18 år måste ha målsmans tillåtelse för att få klättra. Deltagarvillkoren ska skrivas under av målsman och tas med till parken för att lämnas in till personalen.
 • Fotolegitimation ska kunna framvisas om så krävs.

Vem HAR INTE tillgång till banorna:

 • Personer som ej deltagit i en obligatorisk genomgång av utrustningen samt blivit godkänd av en instruktör på övningsbanan får inte börja klättra.
 • Personer som är påverkade av alkohol eller droger.
 • Gravida eller personer med andningsproblem, dåligt hjärta, dålig rygg/nacke.
 • Personer som väger mer än 120 kg.
 • Instruktörerna kan när som helst bedöma att en person inte får klättra och avvisa den från banorna, utan återköp av biljett.

Regler under klättringen:

 • Man får inte ändra eller lossa klätterselen på egen hand när den har blivit godkänd av en instruktör. Görs detta (för att ex gå på toaletten) ska selen kontrolleras av en instruktör innan man åter ger sig ut på banorna.
 • Rökning är förbjudet, så länge man har klätterselen på.
 • Det får vara max 1 person på varje hinder och max 2 personer på varje plattform.
 • På linbanorna är det var och ens ansvar att försäkra sig om att framförvarande flyttat sig från linbanan och befinner sig på nästa plattform, innan det är ens egen tur.
 • Personer i parken åtar sig att följa instruktörernas anvisningar och parkens regler. Sker inte detta kan man avvisas från parken utan återköp av biljett.

Sagt om High Adventure