Deltagarvillkor för samtliga deltagare

När man kommer till parken ska alltid våra deltagarvillkor läsas igenom, skrivas under och lämnas in till personalen. Deltagarvillkoren kan också vara genomlästa och underskrivna hemifrån. Observera att ungdomar under 18 år måste ha målsmans tillåtelse och påskrift för att få klättra på High Adventure. Fråga om något känns oklart angående villkoren!