Säkerhet i första hand – trygg och säker klättring

Säkerhet kommer alltid i första hand när du klättrar på våra höghöjdsbanor. Alla träd som banorna är byggda i är kontrollerade och godkända av en certifierad arborist, en kontroll av träden görs årligen. Höghöjdsbanorna är byggda efter europeiska standarder och har blivit besiktigade av en oberoende besiktningsman innan öppnandet. Banorna besiktigas därefter en gång om året.

En noggrann genomgång av banorna görs av parkens personal varje dag innan parken öppnas. Klätterutrustningen håller hög kvalité och kontrolleras regelbundet av parkens personal för att upptäcka skador eller slitage.

På banan säkrar man sig i en vajer med två karbiner. På linbanorna sitter man i sin sele och åker på vajern med ett linbanehjul. Man har dessutom alltid sina två karbiner som en extra säkring.

Sagt om High Adventure